Wiodącym zadaniem Nowosądeckiej Małej Galerii jest promocja i udostępnianie twórczości profesjonalnej we wszystkich jej przejawach. Organizowane są wystawy plastyczne – dzieła artystów współczesnych z kraju i zagranicy. Każda wystawa trwa ok.
4 tygodni. Wśród nich realizowany jest cykl wystaw „Promocje” i „Debiuty” dla artystów rozpoczynających drogę twórczą, absolwentów uczelni artystycznych.

Nowosądecka Mała Galerii na plantach
Nowosądecka Mała Galeria na plantach
Posłuchaj plant

Na tle wystaw w Małej Galerii odbywają się spotkania autorskie, wieczory poezji, koncerty i recitale, formy teatralne, akcje artystyczne i happeningi. Niektóre z nich mają charakter cyklicznych spotkań z publicznością, np. koncerty „Witold Buszek przedstawia…” czy wieczory dyskusyjne „Wrzątek kulturalny”. W sezonie letni ogród plant wypełniany jest muzyką – „Koncerty pod oknem”.

Mały Festiwal Form Artystycznych to najważniejsze coroczne wydarzenie artystyczne kontynuowane w Galerii od 1993 r. Dwumiesięczny festiwal każdorazowo prezentuje twórczość wybitnych przedstawicieli sztuki: artystów plastyków, reżyserów, kompozytorów, aktorów, literatów, teoretyków sztuki, happenerów itd.

W Małej Galerii prowadzone są zajęcia warsztatowe „Mała Akademia Rysunku” dla  uzdolnionej plastycznie młodzieży i studentów.                                                                                                              

Galeria jest również siedzibą Związku Polskich Artystów Plastyków – oddziału nowosądeckiego i „A POSTERIORI” – Stowarzyszenia na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury.

„Galeria jednego widza”