Galeria Ewy Harsdorf

Ewa Harsdorf (1910 – 1999)

Ewa Harsdorf
Fot. Jean Vincent Lefeuvre

Urodzona 1 kwietnia 1910 r. w Zielonej, powiat Kamieniec Podolski, Ukraina. Studiowała w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie w latach 1928 -1933 oraz Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Warszawie w latach 1935-1937. Uprawiała malarstwo sztalugowe, wykonywała polichromie kościelne, dekoracje teatralne i grafikę. Wystawy w kraju i za granicą (Kanada, Niemcy, Słowacja). Wystawy indywidualne w Nowym Sączu, Starym Sączu, Limanowej, Piwnicznej, Żegiestowie i innych miejscowościach na Sądecczyźnie oraz w Ciechocinku. Prace Ewy Harsdorf znajdują się w zbiorach: Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum w Starym Sączu, Muzeum w Limanowej, Naczelnej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie oraz w Watykanie i Maximilian-Kolbe-Werk we Fryburgu (Niemcy). Prace artystki są również w licznych zbiorach prywatnych w : Polsce, Kanadzie, Niemczech, USA, Anglii, Szwecji. Ewa Harsdorf pracowała z młodzieżą w szkołach średnich w Nowym Sączu, Starym Sączu i Krakowie. Przez 23 lata była instruktorem Zespołu Plastycznego Domu Kultury Kolejarz w Nowym Sączu. Była bardzo silnie związana z Małą Galerią i jego środowiskiem twórczym.

– To była niezwykła, piękna postać, miła osoba. Tworzyła cudowne obrazy. Jak nikt inny, stosowała do swoich dzieł tworzywo, które miała w zasięgu ręki. Kawałki materiału, złotka, sreberka z cukierków, czy zwykłe farbki. Szczególną troską obdarzała ludzi ułomnych i upośledzonych. Jak sama mówiła, konstruktorem wszystkiego, co robiła, był Bóg.
Stąd tematem jej obrazów jest Jezus, krzyż, wiara. W środowisku artystycznym była autorytetem w prawdzie, uczciwości i miłości 
– tak artystkę wspomina prof. Andrzej Szarek, opiekun artystyczny Nowosądeckiej Małej Galerii.

Prezentujemy Państwu wybrane prace z bogatego dorobku artystki – od szkiców po kolaże, które tworzyła w ostatnich latach swojego życia.