Poznajmy się

Kształt Małej Galerii, jej niepowtarzalny klimat jest efektem zabiegów organizacyjnych Alicji Hebdy. Alicja jest osobą kochającą sztukę we wszystkich jej przejawach i oddanym animatorem kultury. Potrafi stworzyć z galerii szczególne miejsce, w którym sztuka staje się wiarygodna dla odbiorcy. Posiada moc zjednywania artystów do współpracy. Stwarza atmosferę, która wręcz prowokuje do niekonwencjonalnych działań, inspiruje i wspomaga ich realizację. Należy do osób o specyficznej odwadze, ceniąc w artystach niezależny umysł, wspierając ich twórcze impulsy i umiejętnie wykorzystując ich szczególny geniusz, który jest istotą sztuki. Jest dyrektorem galerii, ale jej pasja i sposób działania w najlepiej pojętym interesie sztuki, artystów i publiczności tworzy z niej wspaniałego gospodarza. Alicja Hebda jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Winiczu i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest Honorowym Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Artysta rzeźbiarz prof. Andrzej Szarek od 1990 roku jest artystycznym opiekunem Małej Galerii i jej niekwestionowanym liderem. Jego twórcza osobowość i talent sprawiły, że galeria zyskała „image” o wysokim artystycznym poziomie. Dziełami sztuki stają się m.in. wykonywane przez niego zaproszenia, plakaty, znaki graficzne. Zapraszani do galerii artyści i publiczność są często zaskakiwani niekonwencjonalną aranżacją wystaw i scenografii imprez. Profesor Szarek posiada niewyczerpany zasób pomysłów na wzbogacanie wernisaży, inicjując i realizując akcje artystyczne. Osobowość Andrzeja Szarka, jego miejsce w sztuce, tworzą w galerii klimat, który przyciąga wielu znakomitych twórców. Szarek dla wielu ludzi stał się powodem do odkrywania potęgi sztuki. Artysta wybiera również Małą Galerię jako obszar swojej działalności artystycznej. Realizuje tu happeningi i pokazuje dzieła m.in.: rzeźbę, „Rysuny” czyli dojrzałe formy rysunku, plakaty oraz pro-wizje – projekty rzeźb na nowosądeckich wieżowcach. Andrzej Szarek wyzwala również swój potencjał twórczy w realizacji happeningów. Zawsze są to szczególne spektakle o niepowtarzalnej formie działania artystycznego. Realizowane są przez artystę na wielkich przestrzeniach, są artystyczną ingerencją w odwieczne wartości człowieka. Skala działania, którą stosuje Szarek w swoich akcjach, przełamuje obojętność widza, uwalnia jego wrażliwość i zmusza do refleksji.