Historia Małej Galerii

Mała Galeria zajmowała dotychczas lokal w obiekcie zabytkowym – dworku, przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Nowym Sączu. Dworek wzniesiony został na przełomie XVII/XVIII wieku i dziś pozostaje własnością kręgu rodzinnego Marschalków. Od 1972 r. obiekt wpisany jest w rejestr zabytków architektury i budownictwa. Powstanie galerii związane jest działalnością Związku Polskich Artystów Plastyków. Artyści skupieni w Oddziale obok działalności organizacyjnej zajęli się również urządzaniem wystaw w zajmowanych pomieszczeniach. Ponieważ działalność Związku zawsze była oparta na społecznej aktywności artystów , a oddział ZPAP nie dysponował odpowiednią ilością środków finansowych.

Dworek „Kosalówka” przy Jagiellońskiej – pierwsza siedziba Małej Galerii.

Po reaktywowaniu Związku Polskich Artystów Plastyków w kilka miesięcy później, po wyborach władz Oddziału ZPAP w Nowym Sączu, rozpoczęła się „nowa era” działalności placówki. Kierownik Małej Galerii – Alicja Hebda, uznając moralne prawo Związku do lokalu jako siedziby Oddziału, rozpoczęła ścisłą współpracę z zarządem. Wzbogacony został program działalności placówki o wspólnie realizowane przedsięwzięcia artystyczne i działania na rzecz środowiska ZPAP. Ówczesny prezes Oddziału, Andrzej Szarek, przyjął na siebie rolę artystycznego opiekuna programowego i stał się współtwórcą nowego oblicza galerii. Przy jego pomocy z roku na rok wzbogacane były oferty wystawowe o znakomite prezentacje wybitnych artystów polskich. Wspólnym wysiłkiem stworzono w Małej Galerii BWA miejsce, które integrowało środowiska twórcze, prowokowało do realizowania coraz to nowych form i ciągle wzbogacało oferty galerii.

Rok 1990. Alicja Hebda i Andrzej Szarek witają gości przed występem Teatru Witkacego.

Od 1 stycznia 1994 roku Mała Galeria stała się filią Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Nie zmieniając profilu działania galeria kontynuowała ambitny program artystyczny. Po kolejnym roku działalności galeria została uznana za najciekawszą inicjatywę kulturalną w województwie nowosądeckim w 1994 r. otrzymując „Srebrny Talar”. Wyróżnienie przyznała Kapituła konkursu, powołana przez Sądecko-Podhalańską Izbę Gospodarczą.

Kartka z Albumu Małej Galerii. Rok 1993. Wystawa malarstwa Henryka Cześnika.

Wraz ze zmianą nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury – 1 sierpnia 1995 r., na Nowosądecki Ośrodek Kultury i Sztuki, nastąpiła formalna zmiana członu w nazwie galerii na Mała Galerię NOKiS. Od 1 kwietnia 1996 r., Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza, galeria otrzymała nowy statut i stała się samodzielną placówką samorządową, przyjmując nazwę: Nowosądecka Mała Galeria.

Rok 1995. Wieczór autorski Jerzego Beresia.
Rok 1996. Popołudnie z Czesławem Miłoszem w Małej Galerii.

Mimo ciągłych organizacyjnych i formalnych zmian, Mała Galeria konsekwentnie realizuje przyjęte na siebie zadania. Nadal rozszerza swoją ofertę artystyczną i kulturalną. Obok działalności wystawienniczej, która jest wiodącą dla galerii, realizowane są z powodzeniem inne formy, odbywają się koncerty, happeningi, spektakle teatralne, wieczory poezji, spotkania autorskie. Zapraszani są do galerii ludzie sztuki i osobowości artystyczne z kraju i zagranicy. Kilka imprez organizowanych w galerii ma charakter cykliczny.

Kartka z Albumu Małej Galerii. Rok 1993. I Mały Festiwal Form Artystycznych. Wystawa rzeźby Adama Myjaka.

Do najważniejszych należy coroczny Mały Festiwal Form Artystycznych. Odbywają się koncerty pn. „Witold Buszek przedstawia …” , benefisy pn. „Portrety sądeczan” i szczególny cykl wystaw pn. „Artysta zaprasza …”. Cyklicznie organizuje się w galerii imprezy pn. „Debiuty” i „Promocje”. Prowadzona jest praca z młodzieżą tzw. „Mała akademia rysunku” , czyli zajęcia warsztatowe dla młodzieży uzdolnionej plastycznie. Młodzież uczestniczy we wszystkich formach działania galerii, ale szczególnie ważne są organizowane dla młodych ludzi pogadanki i spotkania z artystami. Miejsce i ludzie skupieni wokół galerii stworzyli „genius loci”.

Kartka z Albumu Małej Galerii. Rok 1997. Wystawa grafiki Tadeusza Jackowskiego.

W 2007 r. Mała Galeria przeniosła swoją działalność do zabytkowego dworku na plantach miejskich przy ul. Jagiellońskiej 35. W wyremontowanym obiekcie galeria rozszerzyła wachlarz działalności artystyczno-kulturalnej. Powstała „Galeria Obrazów Ewy Harsdorf” – stała ekspozycja dzieł wybitnej artystki z Nowego Sącza. Zainicjowano nowe formy działań plenerowych na plantach – koncerty „Pod Oknem”, tworzona jest galeria rzeźb. Rozpoczęto cykl wieczorów dyskusyjnych „Wrzątek kulturalny” wokół problemów związanych z kulturą i sztuką. Większa powierzchnia wystawowa stworzyła możliwości dla bogatszych ekspozycji sztuki współczesnej i spotkań z publicznością.

10 maja 2007 r. Inauguracja działalności Małej Galerii w dworku na plantach.
Nowosądecka Mała Galeria w dworku na plantach.
Rok 2019. Wystawa rysunku Zbyluta Grzywacza w dworku na plantach.
Rok 2019. Teatr Witkacego w Nowosądeckiej Małej Galerii. Spektakl „ONI – Ha!Sio(R), czyli nie drażnić kota”