Mariusz Kubielas 
(1953) Urodzony w Żywcu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
W 2003 roku rozpoczął studia w Wyższym Studium Fotografii w Jeleniej Górze uzyskując dyplom w 2006 roku. Kontynuował naukę na studiach magisterskich w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku malarstwo, specjalność fotografia. Dyplom obronił w 2009 roku. 
Jako artysta zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną, bazując na tematyce balansującej pomiędzy sztukami wizualnymi i literaturą. Ponadto specjalizuje się w dziedzinie portretu, aktu i martwej natury. W swych artystycznych wypowiedziach posługuje się klasycznymi i historycznymi technikami fotograficznymi. Od 2004 r. jako wykładowca, konsultant i instruktor ściśle współpracuje z Polską Szkołą Tradycyjnej Fotografii, pisząc specjalistyczne opracowania na temat fotografii publikowane w fachowej literaturze. Występuje jako kurator wystaw fotograficznych.
Aparat fotograficzny towarzyszy mu również w pozostałych dziedzinach życia tak zawodowych jak i rekreacyjnych - Mariusz Kubielas jest ratownikiem górskim oraz instruktorem narciarstwa
Artysta wystawiał fotografie w wielu miastach Polski, a także za granicą: w Dreźnie, Lwowie, Belgradzie, Drohobyczu i Berlinie gdzie został laureatem konkursu europejskiego miesiąca fotografii. Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach między innymi w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Ukrainie.

 

 


Strona głównaOPoprzednie wydarzenieOByli w GaleriiOKsięga gościOPoznajmy sięOGaleria w YouTubeOGaleria Mistrzów