Józefina Piotrowska-Szukalska
Urodzona 29 sierpnia 1985 roku w Gorlicach.
W latach 2006–2011 odbyła studia na wydziale malarstwa ASP w Gdańsku, w pracowni profesora Henryka Cześnika. W roku 2011 otrzymała dyplom z malarstwa, z aneksem z ilustracji w pracowni profesor Jadwigi Okrassy. W latach 2014–2017 zorganizowała cztery wystawy indywidualne. Obecnie mieszka w Beskidzie Niskim. Przez długi czas tworzyła lalki – postacie będące połączeniem świata ludzi, zwierząt i roślin – wychodzące poza ramy konwencjonalnego pojmowania przedmiotu lalki. Powstawały z nich aranżacje przestrzenne będące swoistym teatrem cieni, koloru i formy. Równolegle tworzyła ekspresyjne rysunki i ilustracje. Od kilku lat maluje figuratywne obrazy w technice olejnej. Chęć wykroczenia poza tradycyjną ekspozycję prac stanowi jeden z ważniejszych problemów, które podejmuje pragnąc zbliżyć się do widza, aby wzbudzić w nim emocje i przenieść go w świat swojej wyobraźni. 
W swoim malarstwie, grafice i ilustracji pozwala sobie w nieskrępowany niczym sposób przenosić na papier czy płótno indywidualną mitologię będącą zapisem jej myśli i uczuć. Prace artystki są wyzwaniem skierowanym w stronę świata dorosłych, świata skażonego praktycyzmem i użytkowością. Istotą jej twórczości jest przekonanie, że istnieje coś pod powierzchnią. Coś co musi być pokazane.

 

 

 

 

Dariusz Juruś, doktor habilitowany. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), zajmuje się filozofią polityki a głównie libertarianizmem. Publikował m.in. w "Principiach" ("Czy Robert Nozick był libertarianinem?"), "Diametrosie" ("The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach"), "Analizie i egzystencji" ("Wokół własności . Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej") i "Ruchu filozoficznym" ("Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu"). Jest autorem książki "W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu" oraz antologii "Dzieje własności prywatnej. Od starożytności do współczesności". Jest wykładowcą na Uniewrsytecie Jagiellońskim. 

Stefan Florek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i psychologiem. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kognitywistyczne i ewolucyjne podejście do takich zagadnień jak: moralność, przestępczość, resocjalizacja przestępców, doświadczenie aksjologiczne i agresja. Opublikował monografię Wartościujący umysł (2007) oraz jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych: artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach.

Przemysław Piotrowski, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej i Kryminologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe: kryminologia, psychologia przestępczości, uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

 

 

 

 


Strona głównaOPoprzednie wydarzenieOByli w GaleriiOKsięga gościOPoznajmy sięOGaleria w YouTubeOGaleria Mistrzów