"ZBYLUT GRZYWACZ - MISTRZ RYSUNKU"
Trzecia już ekspozycja Zbyluta Grzywacza w gościnnych murach Nowosądeckiej Małej Galerii to prezentacja Jego najbardziej osobistej, rysunkowej twórczości, której niemal wyłącznym motywem jest kobiecy akt, główny motyw oeuvre tego artysty.
"Kobieta spełniała w życiu i sztuce Zbyluta Grzywacza rolę uniwersum, wypełniała Jego wszechświat". Wizerunki kobiet, w tak różnorodny sposób na przestrzeni kilkudziesięciu lat malowane, rysowane, lepione z gliny, odlewane w gipsie czy trawione w blasze cynkowej, rzadko są piękne. Ich naturalnie zdeformowane upływem czasu ciała są przede wszystkim przejmująco prawdziwe. Wyrażają dotkliwość przeżywanej przez nie egzystencji, ale i ludzkiego cierpienia w ogóle. 
Wystawa obejmuje w większości nie pokazywane dotąd prace na papierze, szczególnie te pochodzące z kilku ostatnich, wypełnionych intensywną pracą lat życia. Część z prezentowanych dzieł posłużyła artyście jako szkice do Jego najważniejszych cykli malarskich, jak "Orantki", "Opuszczona", "Lalki" czy "Kolejka (Siedem etapów życia kobiety)", a także późniejszych obrazów namalowanych z nieznaną wcześniej swobodą.
Rysowane przed naturą akty uderzają żywiołowością i spontanicznością. Z jednej strony zadziwia żonglerka kobiecym aktem, z drugiej budzi podziw mistrzowskie ćwiczenie technik rysunkowych i nieograniczonego języka form plastycznych. Bogactwu opisanych linią i plamą stanów emocjonalnych towarzyszy możliwie szeroka skala ekspresji – od szeptu do krzyku, od nastroju liryzmu po drapieżną groteskę. Odnajdujemy w nich erotyczne pragnienie, potrzebę bliskości, zachwyt dla intrygującej w swej niepoznawalności kobiecej natury, ekscytację każdym fragmentem jej ciała, czasem z zachowaną częścią ubrania podkreślającą jeszcze jego nagość, samotność i bezbronność…
Z erotycznej inspiracji powstaje wizerunek nagości jako odzwierciedlenie życia psychicznego. „Ukazane w pełnym świetle pożądanie rzuca cień śmiertelności”…
Joanna Boniecka, kurator wystawy

 

Zbylut Grzywacz (1939 - 2004)
Urodził się 4 czerwca 1939 roku w Krakowie, zmarł tamże 16 lipca 2004 r. 
Był malarzem, grafikiem, rysownikiem, rzeźbiarzem, fotografikiem, eseistą, pisarzem, erudytą i pedagogiem. W 1963 ukończył krakowską ASP w pracowni E. Krchy, od 1972 pracował w macierzystej uczelni jako nauczyciel akademicki, od 1992 - profesor zwyczajny. W 1966 roku wraz z Leszkiem Sobockim, Maciejem Bieniaszem i Jackiem Waltosiem założył w Krakowie GRUPĘ WPROST – formację artystyczną zaliczaną do nurtu Nowej Figuracji, która działała do połowy lat 80. i zorganizowała dwadzieścia wystaw. Zbylut Grzywacz był działaczem społecznym i aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w latach 70. Internowany w stanie wojennym uczestniczył w ruchu kultury niezależnej, w 1983 uhonorowany Nagrodą Kulturalną podziemnej "Solidarności".Był również cenionym znawcą i kolekcjonerem kamieni, popularyzatorem nauki i sztuki. Jego wczesna twórczość pozostaje pod wpływem F. Bacona z charakterystycznymi deformacjami i przerysowaniami w najbardziej jego znanym cyklu „Człowiek bez jakości”. Później artysta stosuje bardziej realistyczne środki wyrazu, tworząc na początku lat 80. cykl "Rekolekcje wiśnickie", w którym odwołuje się do doświadczenia internowania oraz stanu wojennego. W cyklu "Wiosna 1982" wrócił do tematyki aktu kobiecego, malując ciała napiętnowane bliznami i odciskami. Malowane po 1989 akty bliższe są już afirmacji życia i piękna. W 1992 roku założył w Krakowie Galerię Osobliwości Este, łączącą dzieła sztuki i obiekty Natury. W swoim dorobku miał ponad czterdzieści indywidualnych wystaw oraz uczestniczył w dwustu krajowych i zagranicznych ekspozycjach zbiorowych. Dzieła Zbyluta Grzywacza są w zbiorach wszystkich znaczących muzeów w Polsce, począwszy od Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, oraz licznych polskich i zagranicznych kolekcjach prywatnych. W 2009 roku Muzeum Narodowe w Krakowie zorganizowało jego pierwszą pośmiertną retrospektywę i wydało kompletny katalog jego obrazów, rzeźb i grafik. W 2014 roku, Płocka Galeria Sztuki uczciła 75. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci artysty retrospektywną ekspozycją "Sceny Zbyluta Grzywacza" z wydawnictwem pod tym samym tytułem. 

 

Czas trwania wystawy: 4 kwietnia - 30 kwietnia 2019 r.

  

  

 

 

 


Strona głównaOPoprzednie wydarzenieOByli w GaleriiOKsięga gościOPoznajmy sięOGaleria w YouTubeOGaleria Mistrzów